Veelgestelde vragen over MEFISTO

  1. Welke data worden gebruikt in MEFISTO? 
  2. Houdt het model rekening met arbeidsaanbodeffecten?
  3. Wat is equivalente inkomen en waarom wordt dit gebruikt?
  4. Wat is EUROMOD en hoe verhoudt het zich tot MEFISTO?

Voor alle bijkomende vragen kan u terecht bij info@flemosi.be of toon.vanheukelom@kuleuven.be.

noot 30/10/2013: deze lijst vragen wordt op geregelde basis uitgebreid

1. Welke data wordt gebruikt in de analyse? Wat is de SILC?

MEFISTO maakt gebruik van de Belgische versie van de SILC (Survey on Income and Living Conditions). Het is een enquête naar inkomens en levensomstandigheden en is een belangrijk instrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen.  MEFISTO loopt op de SILC data van 2008, die herschaald zijn naar de inkomensniveaus van 2012. 

2. Houdt het model rekening met arbeidsaanbodeffecten?

MEFISTO Basic is een statisch microsimulatiemodel dat geen rekening houdt met gedragsreacties van individuen. Het model geeft de effecten van een hervorming weer gegeven het geobserveerde gedrag in de baseline. Zo zal een individu zijn of haar arbeidsaanbod niet wijzigen bij een hervorming in de personenbelasting. Aan de hand van MEFISTO-EM kunnen we het statisch microsimulatiemodel wél koppelen aan een arbeidsaanbodmodel waarin we arbeidsaanbodeffecten modeleren van beleidshervormingen. MEFISTO-EM is niet beschikbaar online.

3. Wat is equivalente inkomen en waarom wordt dit gebruikt?

Bij de bespreking van de resultaten tonen we de budgettaire effecten per deciel waarin het eerste deciel de ‘armste’ is en het tiende deciel het ‘rijkste’. Echter, een maandelijks beschikbaar inkomen van €1500 heeft niet dezelfde waarde voor een alleenstaande van middelbare leeftijd, voor een gezin met vier kinderen, of voor een gepensioneerd koppel waarvan beiden gezondheidsproblemen hebben.

Om het inkomen van verschillende bevolkingsgroepen vergelijkbaar te maken delen economen daarom het beschikbare inkomen door een factor die rekening houdt met de samenstelling van het gezin en de bijkomende schaalvoordelen. Deze factor wordt de equivalentieschaal genoemd en het aangepaste inkomen is het equivalente inkomen.

Binnen MEFISTO gebruiken we de equivalentieschaal van de OESO, waarbij elke extra volwassene (d.i. een gezinslid vanaf 14 jaar) een factor 0.5 krijgt en elk extra kind (d.i. een gezinslid jonger dan 14 jaar) een factor 0.3. De equivalentieschaal van een alleenstaande bedraagt 1, terwijl die van een koppel zonder kinderen 1.5 (=1+0.5) bedraagt en voor een gezin met 4 jonge kinderen is de factor gelijk aan 2.7 (=1+0.5+0.3+0.3+0.3+0.3).

De decielverdeling die getoond wordt binnen MEFISTO is dus gebaseerd op equivalent inkomen en is dus niet noodzakelijk gelijk aan de decielverdeling op basis van het netto inkomen.

4. Wat is EUROMOD en hoe verhoudt dit zich tot MEFISTO?

EUROMOD is het microsimulatie model voor de Europese Unie dat onderzoekers in staat stelt de effecten van beleidshervormingen te analyseren voor meerdere Europese landen. EUROMOD wordt onderhouden door onderzoekers van de verschillende Europese landen onder toezicht van het ISER (Institute for Social and Economic Research) in Essex. MEFISTO is een aangepaste en uitgebreide versie van EUROMOD.