1. Data

1.1. Welke data gebruikt MEFISTO?

MEFISTO maakt gebruik van de Belgische versie van de SILC (Survey on Income and Living Conditions). Dit is een enquête naar inkomens en levensomstandigheden en is een belangrijk instrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen. Momenteel gebruikt MEFISTO de SILC data van 2008, die herschaald zijn naar de inkomensniveaus van 2012. Meer informatie over de SILC data vindt u hier terug. 

Waarom werkt MEFISTO met de SILC datat? MEFISTO is een aangepaste en uitgebreide versie van het meer algemene Europese microsimulatiemodel EUROMOD dat gebruik maakt van de EU-SILC dataset. (zie deel 2 voor meer uitleg over EUROMOD). Om consistent te blijven met dit model wordt de SILC dataset ook gebruikt voor MEFISTO. De vragenlijsten van de SILC vindt u hier.

Welke informatie bevat de SILC? De SILC data bevat een grote hoeveelheid data over de socio-demografische situatie van de ondervraagde personen en gezinnen. Zo gebruikt MEFISTO bijvoorbeeld informatie over de gezinssamenstelling zoals het aantal kinderen en het samenlevingsstatuut van de ouders. De SILC dataset bevat ook gedetailleerde socio-economische informatie zoals het maandelijks inkomen uit werk, het aantal gewerkte uren per week, sector van tewerkstelling, etc.

Wat is het verschil tussen SILC en EU-SILC data? De EU-SILC dataset is de verzamelnaam van alle gestandaardiseerde nationale SILC datasets van de verschillende Europese landen. De nationale SILC dataset wordt gestandaardiseerd zodat de datasets vergelijkbaar zijn tussen de verschillende Europese landen.

Heeft de gebruiker van MEFISTO rechtstreeks toegang tot de bron data? De Belgische privacyregelgeving laat niet toe dat de gebruiker van MEFISTO rechtstreekse toegang heeft tot de brondata. Wel kunnen de resultaten van de verschillende simulaties in csv-formaat gedownload worden zodat de gebruiker deze verder kan verwerken. 

1.2. Wordt er bijkomende informatie aan de SILC gekoppeld?

 

 

1.3. Is de gebruikte steekproef representatief?

 

Terug naar hoofdmenu.