Over FLEMOSI  Doelstellingen  Partners  Medewerkers  Links

Over FLEMOSI

In het FLEMOSI ("FLEmish MOdels of SImulation") project werkten vijf internationale partners nauw samen om geavanceerde simulatiemodellen te bouwen. Het Europese EUROMOD-model vormde de basis waaraan we specifieke Vlaamse competenties toegevoged hebben. De modellen worden gebruikt om de effecten van beleidswijzigingen in kaart te brengen, voordat ze omgezet worden in de praktijk.

Deze modellen zijn gericht op 3 verschillende doelgroepen:

  • Beleidsmakers zullen de budgettaire impact van nieuwe beleidsmaatregelen kunnen inschatten, net als het verwachte effect op armoede en welvaart; 
  • De civiele maatschappij en het brede publiek kunnen online een vereenvoudigde versie van de modellen gebruiken. Dit maakt het publieke debat over nieuwe beleidsmaatregelen rijker en interessanter;
  • De academische wereld kan de FLEMOSI-modellen gebruiken om het complexe Vlaamse belastingsysteem te integreren in theoretische en empirische modellen.

De partners van het FLEMOSI-project zijn het Centrum voor Economische Studiën (CES, KULeuven), het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB, Universiteit van Antwerpen), de Interface Demografie van de VUB, het Center of Research in Public Economics and Population Economics (ULg, Universiteit van Luik) en de afdeling Microsimulatie van het Institute for Economic and Social Research (ISER, Universiteit van Essex).