Over FLEMOSI  Doelstellingen  Partners  Medewerkers  Links

Doelstellingen

De FLEMOSI-medewerkers bouwen verschillende modellen om de effecten van beleidswijzigingen te simuleren, voordat ze omgezet worden in de praktijk. Deze modellen breiden het geavanceerde Europese EUROMOD-model uit met specifieke Vlaamse competenties en met gedragsreacties.

  • gebruiksvriendelijk: eenvoudige toegang via een webtoepassing op deze website
  • breed toepasbaar: integratie van verschillende Vlaamse beleidsdomeinen
  • geavanceerd: rekening houdend met gedragsreacties, verbonden met een algemeen model van de hele economie, opname van langetermijneffecten en demografische projecties

Om deze doelstellingen te bereiken, werkt het FLEMOSI-team in vier fasen.

Tijdens de eerste fase, ontwikkelde het FLEMOSI-team de nieuwe modellen. We starten met de modellen MEFISTO en MOTYFF. Gebruikers kunnen een vereenvoudigde versie van MEFISTO reeds raadplegen.

Tijdens de tweede fase, die nu bezig is, breiden we de modellen uit naar verschillende beleidsdomeinen. Dit doen we door inkomensbelastingen, de sociale zekerheid, en indirecte belastingen te integreren in de modellen. Daarnaast nemen we ook niet-cash elementen op in de modellen, zoals opleiding, gezondheidszorg en milieu- en transportkwaliteit.

In de derde fase bouwen we gedragsmodellen, die bijvoorbeeld de beslissing om op pensioen te gaan en het spaargedrag modelleren. Wanneer de overheid zijn beleid wijzigt, spelen personen hierop in door hun gedrag te wijzigen. Zo zal een verhoging van de kinderbijslag voor het tweede kind ouders aanmoedigen om meer kinderen te krijgen.

In de vierde en laatste fase verbinden we deze modellen met een algemeen evenwichtsmodel en nemen we demografische projecties op.