Over FLEMOSI  Doelstellingen  Partners  Medewerkers  Links

Medewerkers

Kristel Bogaerts (CSB, UA)Kristel Bogaerts studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Ze werkt sinds 1998 als onderzoeksmedewerker aan het Centrum voor Sociaal Beleid. Haar onderzoek spitst zich vooral toe op werkloosheid, het arbeidsaanbod en financiŽle incentieven om te werken. Vanuit dit standpunt gaat het vooral om de incentieven en belemmeringen voor werkzoekenden om terug toe te treden tot de arbeidsmarkt. Dit onderzoek resulteerde in het STASIM-model, een simulatiemodel voor BelgiŽ en Vlaanderen, dat voor verschillende huishoudtypes het netto-gezinsinkomen en de vervangingsgraad berekent.

Nicolas Bouckaert (CES, KUL)Nicolas Bouckaert is doctoraatsstudent aan het CES (KUL). In het FLEMOSI-project modelleert hij onder meer de "take-up" van sociale uitkeringen. Hij studeerde af als handelsingenieur in 2008 (KUL). Na een Advanced Master In European Studies aan de FUSL in Brussel werkt hij sinds 2009 aan het CES. In 2010 kreeg hij een FWO-beurs om zijn doctoraatsonderzoek verder te zetten. Hij is vooral geÔnteresseerd in gezondheidseconomie, Europese economie, economisch beleid en "behavioural economics". Hij schreef zijn master thesis over het langetermijnaanbod van zorgdiensten voor bejaarden.

Bea Cantillon (CSB, UA)Bea Cantillon is professor sociaal beleid en directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB, Universiteit van Antwerpen). Ze studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven. Zij heeft talloze nationale en internationale publicaties op haar naam staan over armoede, sociaal beleid, sociale zekerheid, de welvaartsstaat en gender. Bea Cantillon werkte als adviseur voor de Belgische overheid. Daarnaast was ze Belgisch senator (1995-1999) en vice-rector van de Universiteit van Antwerpen. Ze is voorzitter van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en lid van de Koninklijke Belgische Academie.

Rembert De Blander (CES, KUL)Rembert De Blander is postdoctoraal onderzoeker in de werkgroep publieke economie van het Centrum voor Economische StudiŽn (CES, KULeuven). Hij coŲrdineert het FLEMOSI-project aan het CES. Zijn onderzoek situeert zich voornamelijk in het domein van de toegepaste econometrie.

Patrick Deboosere (ID, VUB)Patrick Deboosere is professor en onderzoeker aan de Interface Demografie van het departement sociaal onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zijn onderzoek richt zich op demografie, bevolkingsstudies, socio-economische verschilen in sterftegraad en gezondheid, bevolkingsdatabanken en -registers, bevolkingsonderzoeken en bevolkingscensussen.

Koen Decancq (CES, KUL)Koen Decancq is tenure-track onderzoeks professor aan het Herman Deleeck Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen. Hij coŲrdineerde het FLEMOSI-project aan het CES (KULeuven) tot 1 oktober 2011. Daarnaast is hij geaffilieerd onderzoeker aan het CES (KULeuven) en CORE (UCLouvain). Zijn onderzoek richt zich op het meten van multidimensionele welvaart, ongelijkheid en armoede en de ex ante beleidsevaluatie van belastingen.

Andrť Decoster (CES, KUL)Andrť Decoster is gewoon hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KULeuven. Hij is onderzoeksleider van het FLEMOSI-project voor het CES. Hij doceert "publieke financiŽn" en "inequality and welfare measurement". Zijn onderzoekswerk focust op toegepaste welvaartsanalyse: het beoordelen van de impact van belastingshervormingen en de analyse van ongelijkheid en armoede. Het meeste van zijn onderzoek is gebaseerd op de empirische analyse van microdata: huishoudelijke budget- en inkomensonderzoeken en het gebruik van administratieve gegevens in microsimulatiemodellen (ASTER voor indirecte belastingen, het administratieve MIMOSIS-model en het Europese EUROMOD-model).

Francesco Figari (ISER, Univ. Essex)Francesco Figari is onderzoeker aan het Institute for Social and Economic Research (University of Essex). Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van statische fiscale microsimulatiemodellen voor zowel geÔndustrialiseerde als ontwikkelingslanden. Zijn onderzoeksinteresse gaat onder meer uit naar het modelleren van arbeidsaanbod, overheidsbeleid en herverdelingseffecten, inkomensverdeling en (niet monetaire) deprivatie in een internationaal comparatief perspectief en genderongelijkheid in relatie tot belastingsystemen.

Tine Hufkens (CSB, UA)Tine Hufkens is doctoraatstudent aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. Ze werkt mee aan het microsimulatiemodel EUROMOD en aan de verdere ontwikkeling van de online tool van MOTYFF.

Alain Jousten (CREPP, ULg)Alain Jousten is professor en bestuurslid aan het CREPP (Ulg). In zijn onderzoekswerk, lessen en beleidsadviezen staan belastingbeleid en de studie van sociale beschermingssystemen centraal. Recent onderzoek richt zich op de link tussen pensioenprogramma's en de tewerkstelling van jongeren, de leefbaarheid van onze pensioensystemen en de incentieven die deze creŽren.

GaŽlle Mahiels (CREPP, ULg)GaŽlle Mahiels is onderzoeker aan de Universiteit van Luik sinds oktober 2010. Momenteel werkt ze aan het CREPP (ULg) voor het FLEMOSI-project. Ze behaalde haar bachelor in Economie en Management in 2008 aan het HEC (ULg). Twee jaar later behaalde ze ook haar Master in Economie, met een focus op economisch en beleidsadvies. Ze rondde haar vijfjarige studie af met een thesis over sociale economie, met als titel "Economic Analysis of Donations of Time and Money to Associations".

Erwin Ooghe (CES, KUL)Erwin Ooghe is professor aan het departement Economie van de KULeuven. Hij doet onderzoek in sociale keuzetheorie ('social choice") en publieke economie. In sociale keuzetheorie bestudeert hij de kenmerken en de toepassing van welvaarts-, ongelijkheids- en armoedemaatstaven. In publieke economie focust hij op "optimale" belastingen en onderwijsbeleid.

Sergio Perelman (CREPP, ULg)Sergio Perelman is professor aan de Universitť de LiŤge en directeur van het CREPP. Hij behaalde een BA aan de Universiteit van Buenos Aires en een doctoraat aan de ULg. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich in het veld van toegepaste economie en omvatten sociale bescherming, arbeidseconomie en "frontier analysis".

Stef Proost (CES, KUL)Stef Proost is professor aan de KUL. Daar doceert hij transport-, milieu- en energieeconomie aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en aan de faculteit ingenieurswetenschappen. Hij is directeur van een groep van tien onderzoekers aan het Centrum voor Economische StudiŽn, die milieu-, energie- en transportthema's bestuderen. Hij is gespecialiseerd in het gebruik van partiŽle en algemene evenwichtsmodellen voor de analyse van beleidsmaatregelen: bepalen van de optimale prijszetting en investering in transport en de keuze van beleidsinstrumenten voor milieubeleid. Stef Proost is medeauteur van de TRENEN, TREMOVE, MOLINO, MARKAL en GEM-E3 modellen die wijdverspreid zijn binnen de EU.

Lina Salanauskaite (CSB, UA)Lina Salanauskaite werkt als onderzoeksmedewerker aan het Centrum voor Sociaal Beleid. Ze behaalde een BA in economie aan Rollins College (USA) en een MSc in Social Protection Financing aan de Universiteit van Maastricht. Ze rondt momenteel in Maastricht haar doctoraatsthesis af met als titel "The Distributional Impacts of Public Policies". Aan het CSB werkt ze op verschillende projecten die verband houden met de analyse van overheidsbeleid. De focus ligt daarbij op de (her)verdelingsimpact van in natura verstrekte voordelen en vergelijkende welvaartsstudies in de nieuwe EU-lidstaten.

Erik Schokkaert (CES, KUL)Erik Schokkaert is professor Publieke Economie en Welvaartseconomie aan de faculteit Economie van de KUL. Hij is ook onderzoeksdirecteur van CORE (UCLouvain). Zijn onderzoek en lessen focussen op de theoretische modellering van verschillende concepten van verdelingsrechtvaardigheid ("distributive justice"), de empirische analyse van opinies over rechtvaardigheid bij de bevolking en de toepassing van deze theoriŽn voor de analyse van specifieke beleidsproblemen op het vlak van gezondheidsverzekering, sociale zekerheid en belastingen.

Kevin Spiritus (CES, KUL)Kevin Spiritus is een doctoraatsstudent aan het CES (KUL). Hij behaalde zijn master in fysica aan de KUL in 2006. Na zijn master in publieke economie (KUL) en zijn doctum colloqium "Advanced Studies in Economics" (KUL) begon hij in 2011 te werken als doctoraatsmedewerker aan het CES. Zijn onderzoeksinteresses zijn verdelingsrechtvaardigheid ("distributive justice") en optimale belastingen. Naast zijn onderzoek naar de optimale belasting van kapitaalopbrengsten staat hij in voor de jaarlijkse programmering van het Belgische belasting- en uitkeringbeleid in EUROMOD.

Johan Surkyn (ID, VUB)Johan Surkyn werkt aan de Interface Demografie van de VUB. Zijn onderzoeksinteresses omvatten bevolkingsstudies, demografische projecties en sociale demografie.

Holly Sutherland (ISER, Univ. Essex)Holly Sutherland is onderzoeksprofessor aan het Institute for Social and Economic Research (ISER) van de University of Essex. Ze heeft 25 jaar ervaring in het ontwerpen, bouwen en gebruiken van microsimulatiemodellen met betrekking tot belasting- en uitkeringsbeleid. Ze coŲrdineerde 5 internationale projecten over de toepassing van EUROMOD, het Europese microsimulatiemodel. Haar eigen onderzoeksinteresses omvatten onder meer de studie van verdelingseffecten van sociaal beleid, de gendereffecten van herverdelingsbeleid, en de meting en analyse van kinderarmoede. Ze publiceerde uitgebreid in economische vakbladen en tijdschriften rond sociaal beleid.

Ekaterina Tarantchenko (CREPP, ULg)Ekaterina Tarantchenko is onderzoeker aan het CREPP, waarbij ze zich toespitst op de pensioenberekeningsmodule PENSCALC. Dit is ťťn van de bouwstenen van het microsimulatiemodel voor sociale zekerheid en inkomensbelastingen MIMOSIS. Ze behaalde in 2009 haar Master in Economie aan de ULg. Haar onderzoeksinteresses zijn microsimulatiemodellen en de toepassing ervan, econometrie, microeconomie en statistiek.

Natascha Van Mechelen (CSB, UA)Natascha Van Mechelen werkt sinds 2001 op het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. Haar belangrijkste onderzoeksterrein is de evolutie van de minimuminkomensbescherming in BelgiŽ en Europa. In 2010 verdedigde ze een doctoraal proefschrift over de bijstandsuitkeringen voor arbeidsgeschikten. Daarin werd nagegaan in welke mate de internationale verschillen in hoogte van deze uitkeringen gelinkt kunnen worden aan andere kenmerken van het bijstandssysteem zelf (o.a. de graad van decentralisatie) en aan kenmerken van het globalere sociale beschermingssysteem (o.a. de socio-professionele opbouw van sociale zekerheid).

Dieter Vandelannoote (CSB, UA)Dieter Vandelannoote studeerde in september 2009 af als Master in de Sociaal-Economische Wetenschappen. Vanaf oktober 2009 werkt hij als een doctoraatsstudent aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB). Zijn onderzoek gaat vooral over de themaís "werk" en "activering". Het gaat daarbij voornamelijk vooral over de activering van ouderen op de Belgische arbeidsmarkt en de analyse van de impact van verschillende activeringsprogrammaís op de tewerkstelling. Daarnaast richt Dieter Vandelannoote zich ook op het modelleren en toepassen van microsimulatiemodellen (met name typische huishoudmodellen), zoals STASIM en MOTYFF.

Toon Vandyck (CES, KUL)Toon Vandyck werkt aan de link tussen de FLEMOSI-microsimulatiemodellen en het algemeen evenwichtsmodel GEM-E3. Hij is vooral geÔnteresseerd in de thema's van fiscaal federalisme en belastingen. Hij studeerde af als handelsingenieur in Leuven. Gedurende twee semesters studeerde hij in het buitenland. Na het afronden van deze studies, begon hij te werken aan het CES. In 2010 behaalde hij zijn Master of Advanced Studies in Economics.

Toon Vanheukelom (CES, KUL)Toon Vanheukelom is wetenschappelijk assistent en is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de online MEFISTO-tool. Daarnaast assisteert hij Prof. Andrť Decoster in onderzoek naar de impact van overheidsbeleid op herverdeling en de financiŽle incentieven om te werken in BelgiŽ. Hij behaalde zijn onderzoeksmaster economie aan de KU Leuven en heeft voordien als economist gewerkt op het Departement StudiŽn van de Nationale Bank van BelgiŽ, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) en het Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) in Washington.

Josefine Vanhille (CSB, UA)Josefine Vanhille studeerde economie aan de Universiteit Gent en werkt sinds 2008 als onderzoeker bij het Centrum voor Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen). Aan het CSB droeg ze bij tot de uitbreiding van de microsimulatiemodellen MISIM en EUROMOD. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar gezinsbeleid en kinderopvang in het bijzonder, de impact van belasting- en sociale zekerheidstelsels op de inkomensverdeling en de interactie tussen sociale en milieubeleidsmaatregelen en effecten.

Pieter Vanleenhove (CES, KUL)Pieter Vanleenhove zal gedragseffecten integreren in de FLEMOSI-modellen, door het modelleren van arbeidsaanbodbeslissingen. Hij werkt als een doctoraatsstudent aan het CES. In 2009 behaalde hij zijn Master in economie aan de KUL, waarna hij de Master of Advanced Studies in Economics (MASE) volgde als voorbereiding voor zijn doctoraat onder supervisie van Andrť Decoster. Zijn voornaamste onderzoeksinteresses zijn publieke financiŽn, arbeidsaanbodthema's en welvaartseconomie. Hij schreef zijn masterthesis over de vergrijzing en de leefbaarheid van de Belgische publieke financiŽn op basis van "generational accounting". Zijn MASE-onderzoekspaper analyseert het Belgische arbeidsaanbod op basis van de EU-SILC data.

Gerlinde Verbist (CSB, UA)Gerlinde Verbist is senior onderzoeker aan het Centrum voor Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen). Ze heeft een doctoraat in toegepaste economie en diplomaís in filosofie en sociologie. Bij het CSB leidt ze projecten over microsimulatie, ongelijkheid, belastingen, migratie en onderwijs. Ze droeg ook bij tot de OESO-studie "Growing Unequal?" van 2008. Momenteel werkt ze deeltijds aan de Social Policy Division van de OESO, waarbij ze het effect onderzoekt van publieke voorzieningen op ongelijkheid en armoede. Gerlinde Verbist maakt deel uit van het nationaal EUROMOD team en ze is lid van verschillende internationale onderzoeksnetwerken zoals EQUALSOC, IARIW, ECINEQ en ESPAnet.