MEFISTO

 

MOTYFF

Microsimulatiemodel dat beleids-hervormingen simuleert voor een representatieve populatie van individuele economische agenten.   Microsimulatiemodel dat voor een typegezin de effecten van beleids-hervormingen en veranderingen in het gezin zelf simuleert.

Doel:
 
Doel:
 • Simuleren van belastinghervormingen en veranderingen in sociale zekerheid
 • Berekenen van verdelings- en armoedestatistieken
 • Berekenen van budgettaire effecten
 
 • Gedetailleerde simulaties uitvoeren voor één zelfgedefinieerd gezin
 • Berekenen van koopkrachteffecten van verandering beleid én van verandering in gezin
 • Berekenen van budgetbeperking voor ene gezin

Kenmerken:
 
Kenmerken: 
 • Op basis van een representatieve steekproef
 • Rekenkundig model: houdt geen rekening met gedragsveranderingen
 • Statisch model: geen veranderingen van karakteristeieken van personen
 
 • Op basis van een zelfgedefinieerd typegezin
 • Rekenkundig model: houdt geen rekening met gedragsveranderingen
 • Wél mogelijk om zelf veranderingen in gezin door te voeren

 

 

 

   

Kenmerken: